Showing all 11 results

Странично мени

Компресор Tornado 1

93,500 ден без ДДВ

Компресор Tornado 1 со мембрана за сушење

157,000 ден без ДДВ

Компресор Tornado 2

158,500 ден без ДДВ

Компресор Tornado 2 со мембрана за сушење

231,400 ден без ДДВ

Компресор Tornado 4

287,100 ден без ДДВ

Компресор Tornado 4 со мембрана за сушење

357,400 ден без ДДВ

Аспиратор VS 300 S комбинирана единица

113,000 ден без ДДВ

Аспиратор VS 600 за централна аспирација

216,400 ден без ДДВ

Аспиратор VS 900 S за централна аспирација

212,000 ден без ДДВ

Аспиратор CS 1 со сепаратор

69,000 ден без ДДВ

Сет држачи за IO сензор

8,400 ден без ДДВ