Banner_Novo_Novo_All_3

OP Shop на EDG Групацијата обезбедува купување на стоматолошка опрема на рати, без камата, со максимална вредност до 10.000 евра во денарска противвредност. Пресметајте го износот на опремата во калкулаторот подолу и одберете го процентот на учество како и ратите кои Ви одговараат…

Loading...
ден.
ден.
ден.
ден.
* Задолжително поле

ЗАБЕЛЕШКА: Пресметката е со приближни вредности и не се базирајте 100% на неа. За прецизна пресметка Ве молиме контактирајте не!

Услови:
– Уплата на учеството по издадена профактура
– Потпишување на договор за купопродажба со извршни клаузули и залог на опремата предмет на купување
– Минимален и максимален износ на опремата предмет на кредитирање е од 1.500-10.000,- евра
– Износите поголеми од назначениот се кредитираат со лизинг од Шпаркасе.

Гаранција на производите:
Зависно од изборот опремата и добавувачот.

Инсталација, сервис, одржување и резервни делови:
Инсталацијата ја врши овластен и лиценциран тим на OP Shop. Истиот е задолжен за сервис, одржување и резервни делови. Со купувањето на опремата се прави посебен договор за сервисирање и одржување каде се детално опишани сите услови, правила и обврски за двете страни.

За подетални информации јавете се на 02/6090990 локал 3 или контактирајте го директно нашиот генерален менаџер Стефан Јанкуловкси, 078/397171.

Ви Благодариме на довербата!

АПЛИЦИРАЈ